Studentkarnevalen 1999

Quick and Dirty - oredigerade klickbara bilder  (ganska dåliga och tråkiga)

05110195.jpg (65825 bytes) 05110196.jpg (63543 bytes) 05110197.jpg (65063 bytes) 05110198.jpg (58449 bytes)
05110199.jpg (63382 bytes) 05110200.jpg (63138 bytes) 05110201.jpg (63018 bytes) 05110203.jpg (58775 bytes)
05110204.jpg (58456 bytes) 05110205.jpg (62023 bytes) 05110206.jpg (61706 bytes) 05110207.jpg (61774 bytes)
05110208.jpg (63380 bytes) 05110209.jpg (62176 bytes) 05110210.jpg (62897 bytes) 05110211.jpg (63565 bytes)
05110212.jpg (59888 bytes) 05110214.jpg (65366 bytes)

Dennis blev törstig i värmen
<===

Manne vänder ryggen till =>

manne.jpg (91079 bytes)

Björn Norén 990519