Några bilder från lördagen den 12 juni 1999
Rockfolket uppträder i Sjödalsparken, Huddinge

sjodal1.jpg (51492 bytes)

Boris, Rock-Olga, Rock-Ragge och Burken

sjodal2.jpg (155347 bytes)
Eva, Bert och jag

sjodal3.jpg (82174 bytes)

rock2.jpg (115238 bytes)

rock1.jpg (205784 bytes)

Träffade Rock-Ragge och Rock-Olga i pausen

 

de flesta
bilderna
klickbara

 

 

Björn Norén 990612