Video Streaming, allmänt Felaktigheter kan finnas. Uppdateras ej längre!!

Analog till digital video konvertering

Full TV-upplösning i PAL innebär max 768*576 (=440 000) bildpunkter. Bildväxling med 25 bilder/sek. En normal TV-utsändning motsvarar c:a 330 000 bildpunkter men på en 14" TV-skärm uppnås bara c:a 100 000 bildpunkter. En TV-skärm är alltså betydligt sämre än en datorskärm.

Digitaliserad video kräver höga bithastigheter och stort lagringsutrymme. 758*576 bildpunkter (PAL) i 24 bitars färg med 25 bilder/sek ger hastigheten 33 MByte/s. Videon behöver alltså komprimeras och överföras med mindre storlek. Går man ner till 320*240 och nöjer sig med 8 bitars färg blir det 1,9 MByte/sek.

Ett vanligt format för digital video är Motion-JPEG. Det innebär en hastighet på 20 Mbyte/min + 10 Mbyte/min för ljudet. 1 Gbyte åtgår för att lagra 17 minuter film. De vanligaste lagringsformaten i dag är Quicktime (.MOV) och video för Windows (bara PC) (.AVI). Ett annat komprimeringsformat är Indeo som komprimerar en AVI-fil med 320*240, 15 bilder/s, 77 Mbyte/min till 12-24 MByte/min beroende på önskad kvalitet.

Ett nyare format med högre kompression är MPEG (.MGP). MPEG ska inte blandas ihop med de olika delstandarderna Video-CD, CD-i och DVD. De bygger på MPEG men med en snävare spec.
MPEG-1 (ISO/IEC 11172) kan avkodas upp till 4-5 Mbit/s. Styrkan ligger i den höga kompressionen med relativt hög bildkvalitet, ungefär med VHS-kvalitet. MPEG-1 kommer vanligtvis i CIF (Common Intermediate Format) som innebär 352*288 bildpunkter, 25 bilder/s vid PAL och 1,5 Mbit/s. Alternativt QCIF (Quarter CIF) PAL, 176*144, 25 bilder/s. I MPEG sammanhang används förkortningen SIF (Standard Interchange Format) för samma sak.
För en djupare förklaring, se CCIR 601 eller Basics of Video från the Advanced Television Systems Committee (ATSC)
MPEG-2 är för högre kvalitet och är inte aktuellt för streaming. MPEG-3 var avsett för HDTV men är nu nedlagt. MPEG-4 för upp till 176*144 bildpunkter vid bithastigheten 4800-64000 bits/s. Standarden är inte färdig ännu. MPEG audio tar jag inte upp nu.

För MPEG-1 finns nu (lansering i september) kort med hårdvarukodare med upp till 200 gångers komprimering. Pris c:a 300 dollar. De lämnar 0,5-3 Mbit/s ut. En minut komprimerad video behöver då 4 - 22 MByte lagringsutrymme.

Konvertering digital video till streaming video

Produkter för videostreaming kodar ytterligare en gång till vanligtvis speciella format. Olika matematiska komprimeringsalgoritmer (fractal, wavelet och descrete cosine transform (DCT)) används. Data sänds över UDP, TCP eller HTTP. Vissa produkter kräver en speciell serverprogramvara, andra klarar sig utan. Området är nytt så ingen standard har etablerats så vitt jag vet, men vissa använder t ex H263. I och med att Microsoft går in för streaming video fås en de facto standard.

Kortfattat om ljudformat

Microsoft

Microsoft satsar på streaming video. De har köpt 20 % av VDOnet, 10 % av Progressive Networks (Real Video) och hela VXtreme. Microsofts produkt heter NetShow och använder filformatet ASF (Active Streaming Format) för streaming och kompression. Vivo som har c:a 75 % av servermarknaden har snabbt anpassat sig till det nya formatet med sin produkt Producer 2.0 som kan skapa tre olika filformat, RealMedia, ASF och native Vivo. Vivo kommer att arbeta med Microsoft för att få ASF till en industristandard.

Produkter för video streaming

Video capture cards


Nedanstående skapades som en test parallellt med att jag sökte information om Videostreaming. Det jag fann som inte hade direkt beröring med streaming sparades här för eventuella framtida behov. MPEG t ex tyckte jag förtjänar ett speciellt avsnitt.

Video, allmänt (främst streaming video)

MPEG

Magazines

Övriga osorterade videorelaterade länkar

Digitala kameror


Senast uppdaterad 971209.  Björn Norén