Pensionsavgång 31 Juni 2004
Ett stor tack till alla kollegor

Foto: Krister Carlsson Foto: David Djawaheri Foto: David Djawaheri
Foto: David Djawaheri

Foto: Thomas Edsbäcker

på resten. Canon Powershot S70

Bilderna är klickbara och förminskade till en bredd av 800 pixels