Blandade jobb-bilder från 2000
(flera klickbara)

kg.jpg (87903 byte)

ulf.jpg (120502 byte)
carl.jpg (48521 byte)

Prosoftdagen 16 maj 2000
Carl B Hamilton
förklarar den
nya ekonomin

ake.jpg (81378 byte) lars.jpg (78872 byte) jens.jpg (84416 byte)
Image4.jpg (64196 byte)

PUB afton 17 maj 00

mattias.jpg (42707 byte)

         Krister och Agneta

krister.jpg (101207 byte) pub.jpg (73363 bytes)
research.jpg (96591 bytes)
TRAB

lars2.jpg (114317 bytes)
Lars Gustavsson

eskil.jpg (71990 bytes)
Eskil Ahlin

2000-05-18 Updated  2000-06-15  Björn Norén